Anna Chodorowska               Założycielka
Prezes Fundacji

tel. 605468767

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Waldemar Janiszewski
Członek Zarządu

v-ce Prezes Fundacji
Koordynator pracy wolontariatu

tel. 506134384

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Patrycja Stec-Brzezińska
Członek Zarządu

……………………………………………………………………………………………………………………………