Zakończenie „Szlachetnej paczki” Toruń 2010

Zbieranie orzechów Ino. 2008