Złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego oznacza podanie w zeznaniu rocznym w części:
– M – PIT-28
– O – PIT-36
– O – PIT-36L
– H – PIT-37
– G – PIT-38
– numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000309560
– kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego
Warunkiem przekazania kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę jej obliczenia nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego tj. za 2014 r. – do 30 kwietnia 2015 r. Fundacja Feniks Anny Borowiak  uprzejmie informuje, że podatnicy w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym mogą przekazać 1% na leczenie i rehabilitację podopiecznego Fundacji, (mającego podpisane porozumienie ) podając jako „cel szczegółowy 1%”  podopiecznego” i zamieścić ją w części „Informacje uzupełniające” w pozycji:
– 128– PIT-28
– 307 – PIT-36
– 107 – PIT-36L
– 126 – PIT-37
– H 60 – PIT-38
– 53 – PIT 39
Podatnicy mogą również wyrazić zgodę na przekazanie OPP swoich danych tj.: imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości kwoty 1% podatku należnego.
Termin dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszy przelewu na rzecz organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2015 r. (a ryczałtowcy po 1 lutego 2015 r.), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże. Jeśli podatnik złoży korektę zeznania rocznego w terminie do 30 czerwca 2015 r. (albo do 31 marca 2015 r. odnośnie PIT-28), to również może wykazać tam 1% i kwota zostanie przekazana zgodnie z deklaracją korygującą. Wpłaty dokonuje naczelnik urzędu skarbowego w lipcu lub sierpniu roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe.
Organizacje pożytku publicznego, na rzecz których możliwe jest dokonanie wpłaty pomniejszającej podatek dochodowy W roku 2011 na stronie www.pożytek.gov.pl jest umieszczany wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok. Rozliczenia roczne emerytów i rencistów, którzy w zeznaniu podatkowym za 2014 r. chcą odliczyć 1% podatku należnego na Fundację Feniks Anny Borowiak  musi do 30.04.2015 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) podając w zeznaniu:
– w poz. 124 – numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000309560
– w poz. 125 – 1% kwoty wykazanej w poz. 120 „podatek należny” zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Emeryci lub renciści w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym chcąc przekazać 1% na organizację pożytku publicznego postępują tak samo jak pozostali podatnicy zobowiązani do wypełnienia deklaracji PIT-37 – mogą przekazać 1% na leczenie i rehabilitację podopiecznego Fundacji, (mającego podpisane porozumienie ) podając jako „cel szczegółowy 1%” – informację:  i zamieścić ją w poz. 126 w części H „Informacje uzupełniające”.

Sprawdź naszą fundację w bazie ngo