Sprawozdania finansowe

- Sprawozdanie za 2008r

- Sprawozdanie za 2009r

- Sprawozdanie za 2010r

- Sprawozdanie za 2011 r.

- Sprawozdanie za 2012 r.

- Sprawozdanie za 2013 r.

- Sprawozdanie  za rok 2014

-Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdania ze zbiórek publicznych

- Sprawozdanie za 2009 r.

- Sprawozdanie za 2010/11 r.

-Sprawozdanie za 2013/14r.

- Rozliczenie zbiórki 2014 i 15