Dzieci wzbudzają w nas naturalne współczucie i uśmiech na twarzy, chwytają za nasze serca wręcz natychmiastowo. Ich rodzice czy dziadkowie niejednokrotnie spotykają się z odrzuceniem i brakiem akceptacji w związku ze swym wiekiem czy chorobą, a co za tym idzie ich oznakami – zmieniającym się wyglądem czy też oznakami postępujących. Traktowani są często jako ludzie niezaradni, społecznie dysfunkcyjni. Ludzie starsi są podwójnie narażeni na odrzucenie ze względu na sam wiek, jak i jego symptomy – narastające zniedołężnienie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Mało kto zastanawia się nad faktem, iż za tymi ludźmi stoją nie tylko ich dramatyczne historie ale dzieci i wnuki, które przez chorobą opiekunów często skazane są na życie w niedostatku.

Fundacja pomagała do tej pory każdemu, kto takiej pomocy wymagał bez względu na wiek. Pod koniec ubiegłego roku akcja pomocy chorej 16 miesięcznej Zuzi zakończyła się sukcesem i zebraniem ponad 6 tysięcy złotych na leczenie małej podopiecznej. Kiedy prawie w tym samym czasie ruszyła akcja pomocy Beacie, której 3 przebyte udary uniemożliwiają efektywną i pełną opiekę nad dwójką dzieci Fundacja zebrała niewiele ponad 100 zł. Ten przykład pokazuje jak bardzo potrzebna jest pomoc chorym w tym przedziale wiekowym.

Cele projektu:

Głównym celem projektu  jest opieka nad osobami od powyżej 18 roku życia w ich codziennym życiu poprzez pomoc w  codziennym funkcjonowaniu chorym i samotnym osobom, w ich domach, osobom, którym choroba uniemożliwia zapewnienie godziwej opieki swojej rodzinie (dzieci, wnuki) zgodnie z zatwierdzonym przez fundację Feniks dla ich potrzeb indywidualnym planem opieki.

Aktywacja osób chorych mogących się swobodnie poruszać, chcących pomagać innym chorym a tym samym mających możliwość obronić się przed samotnością i wykluczeniem społecznym. Aktywność ta będzie opłacana przez Fundację w formie zwrotów za leczenie, leki, rehabilitację płatną, itp. Dzięki temu pomoc będzie działać dwutorowo.

Akcje – kwesty, zbiórki żywności w marketach  zachęcamy właśnie młodzież do pomocy  GDYŻ  NIGDY NIE WIADOMO CZY KIEDYŚ NIE ZNAJDZIEMY SIĘ  W SYTUACJI, ŻE TO WŁAŚNIE MY BĘDZIEMY POTRZEBOWAĆ POMOCY.

*** Dobrze opracowany indywidualny plan opieki, odpowiedni do warunków konkretnej osoby zawiera pomoc lub wykonanie między innymi czynności i obowiązków dnia codziennego w domu takich jak np.:

- zakupy,

- utrzymanie czystości w domu,

- czytanie,

- załatwienie drobnych spraw urzędowych,

- spacery,

- rozmowy,

- wyprowadzanie psa lub kota,

- wyrzucenie śmieci,

- wykupienie recept, itp.

Grupa docelowa

Pomoc kierowana jest dla osób w wieku powyżej 18 roku życia mających określone problemy zdrowotne ograniczające ich sprawność fizyczną.  Fundacja skupi się na pomocy  tej grupie wiekowej  ze względu na największe zagrożenie wykluczeniem społecznym, problemy prawne oraz problemy z uzyskiwaniem potrzebnej pomocy.

Rekrutacja

O przyznaniu opieki danej osobie decyduje zarząd fundacji Feniks w czasie wizyty domowej u  przyszłego podopiecznego, poprzez przeprowadzenie wywiadu w bezpośredniej rozmowie z nim lub z członkiem jego rodziny.

Przewidywana liczba podopiecznych objętych projektem:

- liczba osób zależna od zadeklarowanej grupy wolontariuszy  ( wywodzącej się z grupy aktywowanej )

Działania dodatkowe

- Pozyskanie na terenie działania grupy wolontariuszy zapewniającej pomoc minimum dwa razy w tygodniu dla każdego z podopiecznych.

- Cotygodniowe spotkania „przy ciasteczku” w celu integracji, uspołeczniania.

- Pozyskanie środków finansowych na dofinansowania działań wolontariuszy

- Tworzenie w szkołach średnich grup wolontariuszy organizujących na terenie szkoły happeningi rozpowszechniające działania fundacji, biorących czynny udział w kwestach i zbiórkach.

- Opracowanie dla wybranych podopiecznych i ich wolontariuszy  indywidualnego planu opieki.

Podpisanie z wolontariuszami porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 44

Kierownik projektu:

Łukasz Borowiak

tel. kom. 725785380

e-mail: fundacja_lukasz@o2.pl